Alterview grundades år 1998 som ett IT-konsultbolag med inriktning på tjänster kring Oracles affärssystem.  Bolaget hette då Alterview Solutions AB. År 2014 flyttades med anledning av bolagisering verksamheten till ett nytt bolag, Alterview Consulting AB. Sedan dess drivs den ursprungliga verksamheten vidare i det nya bolaget. Alterview Solutions AB fungerar idag som moderbolag till Alterview Consulting AB.

 

Alterview startades som det första fristående bolaget i Sverige med specialisering på Oracles affärssystem. Infrastrukturen i form av databas och verktyg fanns redan på plats sedan tidigare. I och med att Oracle tog steget in på affärssystemarknaden öppnades vägen för nya spelare med annan bakgrund än enbart teknik. Alterview har sedan starten fungerat som en pålitlig och viktig partner till Oracle när det gäller frågor kring affärssystem.

 

Våra värderingar präglas av frihet och professionalism. Med våra medarbetares skiftande bakrund och friheten att styra över sin egen utveckling kan vi erbjuda konsulter med ett brett kunnande. Det bidrar direkt till kundnyttan i form av en erkänt god helhetssyn. Våra medarbetare är främst seniora personer som har lång erfarenhet av arbete i Oraclemiljö, samt goda kuskaper i projektarbete och verksamhet.  

 

Våra kunder är främst större bolag verksammma i Sverige eller internationellt, med komplexa verksamhetskrav, och en infrastruktur baserad på Oracles teknologi. Branschvidden är stor, vilket ger en omfattande spännvidd och variation av affärsprocesser. Det ställer höga krav på våra medarbetare. En god systemkunskap, beprövad metodik och en väl utvecklad standard är nyckeln till framgång.

 

 

 

 

 

Om oss