Tjänsten avser att bistå kunden med att specificera och utveckal programkod. Det kan innebära att utveckla anpassningar till affärsystem från Oracle, men det kan även avse programutveckling i egenutvecklade kundsystem. Arbetet utförs framförallt i Oraclerelaterad utvecklingsmiljö, med tillhörande verktyg som exempelvis Workflow, Forms, Reports, PL/SQL, XML, JDeveloper etc. Utvecklingsarbete utförs enligt etablerad standard och beprovade metoder.

 

Tjänster

gallery/1_ico
gallery/2_ico
gallery/3_ico

Tjänsten avser att tllhandahålle en effektiv och säker systemdrift i Oraclemiljö. Det innebär att erbjuda användarna en god tillgänglighet med hög prestanda. Att löpande monitorera och trimma miljön är därför viktigt. Det gäller även att planera nödvändiga aktiviteter och utföra dessa med minimal påverkan på verksamheten. Planerade aktiviteter kan vara uppgradering av programvara eller genomförande av prestandahöjande aktiviteter. skapande och test av rutiner för säkerhetskopierng och återställande av data är också viktiga delar i drifttjänsten.

 

 

Kontakta oss för mer information avssende våra tjänster

Vi erbjuder funtionellt och tekniskt stöd med att koppla verksamhetens krav till funktionalitet i affärssystemet. Det innebär att identifiera och förstå kundens krav och omsätta detta till en lämplig lösning i affärsystemet. Lösningen kan bestå i förändringar i systemets parametersättning. Den kan bestå i att specificera och utveckla ny funktionalitet inom ramverket för applikationen. Alternativt kan det handla om att spcificera och utveckla externa lösningar med koppling till applikationen. I arbetet används etablerad standard och beprövade metoder.