Sveriges i särklass mest erfarna NetSuite och Oracle partner

 

Alterview började sin resa 1998 och har sedan dess hjälpt företag att hitta enkla lösningar på komplexa problem genom sofistikerade affärssystem anpassade till din verksamhet. Som Sveriges i särklass mest erfarna NetSuite och Oracle partner brinner vi för att implementera affärssystem som ger största möjliga affärsnytta, så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Men vi tror att framgångsrika lösningar inte bara bygger på en bra produkt utan även en bra kundrelation. Vi tror att framgångsrika lösningar uppnås genom ett tätt samarbete mellan kund och konsulter genom hela projektet. Därigenom får kunden en djupare kunskap om hur systemet fungerar och efterfrågad funktionalitet uppnås på ett effektivt sätt.

För att kunna leverera framgångsrika lösningar, med en bra produkt och en bra kundrelation, krävs det engagerade konsulter. Alterview strävar därför efter en välkomnande företagskultur, där våra medarbetare känner att det finns utrymme att utvecklas och tillåts arbeta med projekt som engagerar. På så vis kan vi fortsätta leverera framgångsrika projekt, som kombinerar erfarenhet och nytänkande.

 

Vår historia

Namnet Alterview var först och främst en antydan om en alternativ syn på den traditionella uppdelningen mellan funktionella och tekniska konsulter som framför allt de stora konsultbolagen tillämpar. En traditionell uppdelning som innebär att “funktionella” konsulter möter kunden och specar “lösningen” och “tekniska” konsulter får specen och utvecklar den.

Vi ansåg att konsultens bredd bör sträcka sig från den initiala kontakten med kunden till den slutliga leveransen genom att både ha en djup funktionell kunskap om hur systemet fungerar och en djup teknisk kunskap i de olika verktyg som används för att anpassa och vidareutveckla systemets funktionalitet.

Den alternativa synen bygger på att en och samma konsult ska kunna diskutera med kunden på “kundens språk”, designa den bästa lösningen på “systemets språk” och slutligen utveckla den på “plattformens språk”, något som vi ansåg fullt möjligt med Oracle EBS.

Eftersom bolagets grundare har en bakgrund inom Oracle databasutveckling var namnet Alterview också en ordlek med databaskommandot “alter view” som används för att förändra en databas vy.

I takt med att det tekniska landskapet förändras uppstår nya behov och krav på affärssystem. Eftersom Alterview anammar ett alternativt synsätt och gillar att hitta kreativa lösningar och tänka nytt såg vi tidigt fördelarna med att flytta affärssystemet till molnet, något som möjliggjordes med NetSuite. När Alterview flyttade till molnet och NetSuite blev vi den förändring vi ville se. Vår ambition var att sätta NetSuite på kartan i Sverige. Med hårt arbete och ett brinnande engagemang har vi nått dit.

Vår ambition nu är inte att vara Sveriges största NetSuite partner, men vi vill fortsatt vara Sveriges främsta NetSuite partner. Med engagerade och kunniga medarbetare är det möjligt. Med engagerade och kunniga medarbetare kan vi fortsätta leverera sofistikerade lösningar som ger våra kunder ett affärsvärde utöver det vanliga.

 

Några milstolpar i Alterviews historia

1998 Alterview grundas – Oracle EBS
2007 Alterview är första NetSuite partnern i Sverige
2008 Öppnar utvecklingskontor i Luleå
2009 Översätter NetSuite till svenska
2010 Släpper de första svenska lokaliseringarna
2012 Öppnar kontor i Göteborg
2016 Första SuiteAppen (Alterview Report 360) släpps
2017 Andra SuiteAppen (Alterview Kanban for NetSuite) släpps
2017 Alterview utnämns till 5-Star partner
2017 NetSuite öppnar kontor i Stockholm
2017 Alterview lanserar CRM Boost Kit och Ekonomi FF
2017 Andra svenska NetSuite-partners startar upp verksamhet i Sverige
2017 Tre nya SuiteApps släpps (Alterview Charts, Alterview Navigator & Alterview ScreenShots)