Alterview Lokaliseringar

Lösningar för att förenkla användandet av
NetSuite för svenska och internationella företag.

Alterview har genom åren tagit fram lösningar för att förenkla användandet av NetSuite för svenska och internationella företag. Våra lokaliseringar syftar till att tillhandahålla funktionalitet för att möta de krav som ställs på svenska affärssystem.

Här följer några exempel på våra lokaliseringar:

 

Swedish Outgoing Bank Payments (OBP)

OBP erbjuder heltäckande funktionalitet för leverantörsbetalningar i olika format (Bankgiro för svenska betalningar, Bankgiro Utland för utländska och SEPA för betalningar inom EU). Fullt stöd för inläsning av avstämningsfiler gör att betalningar utförs och bokförs på rätt dag och kreditfakturor appliceras automatiskt. Dessutom följer attestfunktioner och anpassningsbara arbetsflöden.
Swedish Incoming Bank Payments (IBP)

IBP erbjuder automatisk matchning och betalmarkering av kundfakturor genom inläsning av bankfiler med inkommande betalningar i olika format (BGMAX, C&I Online, Payex osv). En enkel konfigurering möjliggör automatisk kontering av öresdifferenser, utökat stöd för andra filformat, matchning av klumpsummor mot flera fakturor, matchning mot offerter istället för kundfakturor, osv.
Swedish OCR Referens

OCR lägger till funktionalitet för skapande av svenskt OCR-referensnummer på dina kundfakturor vilket tillsammans med lokaliseringen ”Swedish Incoming Bank Payments” ökar matchningsgraden till nära 100 %.
Swedish SIE Export

SIE-formatet är en öppen standard framtagen för att enkelt kunna utbyta redovisningsdata och för att importera och exportera bokföringsdata.
Denna lokalisering stödjer olika varianter av SIE-formatet och erbjuder möjlighet att skapa SIE filer för olika tidsperioder.
Swedish Ekonomiroll

Detta paket skapar en ekonomiroll i Netsuite med skräddarsydda menyer och rapporter (till exempel svensk balans och resultaträkning) för de allra vanligaste funktioner som en ekonom utför i sitt dagliga arbeta med ekonomisystemet.
Attestflöde för Leverantörsfakturor

Lösningen ger möjlighet till att ha olika godkännandenivåer som kan vara beloppsbaserat, och upp till fem flöden på varje leverantörsfaktura där reglerna för godkännande kan vara olika baserat på bolag.

Attestlösningen erbjuder flera funktioner för att förenkla flödet, såsom mailalert när nya fakturor finns att attestera, godkännandehistorik på transaktion, lägga till vikarie vid frånvaro och avvisa felaktiga fakturor.

Lösningen går att använda kombinerat med Alterviews scanningslösning.
Customer eInvoice

Erbjuder funktionalitet för att integrera med en extern eInvoice-leverantör eller skicka fakturor som pdf eller brev till dina kunder. Innehåller också en flexibel godkännandeprocess för kundfakturor.
Restlet Endpoints

Vi har också utvecklat ett antal restlet endpoints för att förenkla integrationen med externa system som behöver utläsa eller skapa data i Netsuite.

Dessa restlets tillsammans med andra tekniska lösningar återanvänder vi i våra kundprojekt vilket effektiviserar och säkrar att vi kan leverera den bästa lösningen med väldigt lite utvecklingstid.

 

Alterview nyhetsbrev Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.