Produkter

Netsuite
Världens mest anpassningsbara affärssystem i molnet för såväl snabbväxande företag som internationella koncerner.

Oracle EBS
En centraliserad lösning med modulär arkitektur för större koncerner med tunga systembehov.