Produkter

Netsuite
Världens mest anpassningsbara affärssystem i molnet för såväl snabbväxande företag som internationella koncerner.

SuiteApps och Lokaliseringar
Lokaliseringar för den nordiska marknaden och lösningar som höjer användarupplevelsen till nya nivåer.

Oracle EBS
En centraliserad lösning med modulär arkitektur för större koncerner med tunga systembehov.