• Acando förvärvar Alterview Net Solution

    Alterview har mer än 10 års erfarenhet av NetSuite och tillsammans med Acandos verksamhet skapas Sveriges största och mest erfarna NetSuite-organisation.

    Acando består av 2 000 konsulter i fem länder – Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Lettland.

    Till Acando

Sveriges mest erfarna konsulter inom NetSuite och Oracle

Sedan 1998 har vi hjälpt företag att hitta enkla lösningar på komplexa problem. Vi såg tidigt fördelarna med att flytta affärssystemet till molnet, något som möjliggjordes med NetSuite.

Sedan 2006 har vi arbetat hårt med att anpassa NetSuite till den svenska marknadens krav, vilket resulterade i att NetSuite översattes till svenska 2009. Sedan dess har det hänt mycket, både med produkten och våra leveranser. Bland annat har vi tagit fram de lokaliseringar som krävs för att systemet ska upplevas som skräddarsytt för våra svenska kunder.

Genom många års erfarenhet av komplexa projekt har vi den kunskap som krävs för att på ett effektivt sätt implementera affärssystem som ger största möjliga affärsnytta. Ett implementationsprojekt som för 5 år sedan kunde ta 1500 timmar klarar vi idag av på 500 timmar, och levererar samtidigt en bättre lösning till kunden.

Med över 10 års erfarenhet av att ta fram lösningar för såväl lokala som globala kunder vågar vi påstå att vi idag är en av de främsta NetSuite-konsultfirmorna i världen.