Tjänster

Experter på Oracle

Vi är ett konsultbolag specialiserat på lösningar kring Oraclebaserade system. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom affärssystem, systemutveckling och databasteknologi.

gallery/1_ico
gallery/2_ico
gallery/3_ico

 

Vi hjälper våra kunder med att göra bättre affärer. Det gör vi genom att på ett effektivt sätt harmonisera ett bra systemstöd till verksamhetens krav. Det kan handla om att helt ersätta ett utdaterat affärssystem med ett nytt. Det kan avse att utveckla befintligt systemstöd till förändringar i verksamheten. Det kan handla om att justera befintliga processer för att uppnå en högre effektivitet. Det kan även handla om att aktivera systemfunktionalitet för att skapa nya affärsmöjligheter. I praktiken handlar det om att förstå kundens verksamhet och föreslå lämpliga systemstödjande åtgärder. Vi utvärrderar möjliga alternativ och föreslå det som är bäst lämpat. Vår kunskap är att omsätta verksamhetens krav till ett effektivare systemstöd.

gallery/circle

Stöd för bättre affärer